Home

De Nederlandse Glutenvrije Haverketen
Reeds in 2003 nam Dr. Luud Gilissen van Wageningen University een voorzet voor de uiteindelijke oprichting van een glutenvrije haverketen. Verschillende organisaties werden bij elkaar gezet met het doel een smakelijk glutenvrij haverbrood op de markt te brengen. Bedoeld voor Coeliakie patiënten.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo bleek. Toch leverde de samenwerking iets op. Zo werden in 2010 namelijk de eerste glutenvrije haverproducten op de markt gebracht. En iets later is daar ook een uniek haverbrood aan toegevoegd.

Vanwege de duidelijke gezondheidsvoordelen van haver werd het plan opgevat om met verhoogde inzet een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, bekendmaking en verkrijgbaarheid van glutenvrije haver. Uiteindelijk heeft dit in 2011 geleid tot oprichting van De Nederlandse Haverketen. Vandinter Semo is een van de founding fathers en officieel partner in De Nederlandse Haverketen vanuit haar rol als veredelaar en vermeerderaar van glutenvrije haver.
De Nederlandse Glutenvrije Haverketen
Over Haver.
Haver is een graansoort die reeds duizenden jaren wordt geteeld. De oorsprong van haver ligt in Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië. Maar ook in Nederland kent het telen van haver een lange traditie. Al in de middeleeuwen werd haver volop geteeld op zandgronden als voedingsbestanddeel voor haverkoeken en haversoep. Het belangrijkst was het echter als graan voor de bierbrouwerijen.

Op dit moment wordt er in Nederland zo’n 2000 hectare verbouwd met haver, waarvan een deel de garantie 100% glutenvrij verkrijgt.
Over Haver
100% Glutenvrij Garantie door keurmerk De Nederlandse Haverketen?
Glutenvrije haver wordt slechts op beperkte schaal geteeld in Nederland. Hoewel haver van nature geen gluten bevat, kan het in de praktijk ‘besmet’ worden met granen uit naburige percelen of bij het oogsten, wanneer oogst- en verwerkingsmachines niet goed zijn schoongemaakt. De meeste haver voor humane en dierlijke consumptie is afkomstig uit het buitenland. Het nadeel van deze buitenlandse haver is dat, ondanks de gebruikte glutenvrij claim, de garantie niet 100% waterdicht is. Dankzij de strenge controles in Nederland is dat van Nederlandse glutenvrije haver wel te garanderen. De Nederlandse haverketen garandeert max 5 ppm. Daarom is alleen Nederlands geteelde haver geschikt om opgenomen te worden in de Nederlandse Haverketen.
100% Glutenvrij Garantie door keurmerk De Nederlandse Haverketen?
Over de gezondheidsclaims van Haver?
Haver is een gezonde en glutenvrije voedingsgrondstof die direct een oplossing biedt voor mensen met coeliakie. Haver bevat beta-glucanen. Dit zijn cholesterolverlagende voedingsvezels. Samen met de haverzetmeel zorgen ze voor een langzame en betere vertering en een langduriger verzadigingsgevoel. Dit kan een bijdrage leveren aan een betere gewichtsbeheersing. Haverzetmeel zorgt ook voor een geleidelijke afgifte van glucose aan het bloed. Hierdoor heeft het de potentie om de bloedsuikerspiegel te stabiliseren voor mensen met diabetes.
Over de gezondheidsclaims van Haver?
Haverproducten met keurmerk van De Nederlandse Haverketen?
Er worden op dit moment verschillende haverproducten ontwikkeld op basis van 100% glutenvrije Nederlandse haver. Een aantal van deze haverproducten is reeds verkrijgbaar.
Van haver tot goed.
De geoogste haver kan niet zomaar verwerkt worden. Eerst dient de haver gepeld te worden. Na het pellen wordt de haverkorrel geschoond en gescheiden van vliesjes en gebroken korrels. Dit streng gecontroleerde proces geschiedt bij Vandinter Semo met behulp van in eigen huis ontwikkelde machines.

Naast, en samen met Vandinter Semo, zijn tal van bedrijven op dit moment betrokken bij de ontwikkeling van haverproducten dan wel met de distributie van haverproducten. Eén van de belangrijkste promotors van Nederlandse glutenvrije haver is De Halm. Zij verdienen dan ook zeker een plaatsje in de spotlights.